NEDEN BİGGİST?

İstanbul Üniversitesi Önkuluçka Merkezi (İnventist) ile; yeni iş fikri sahibi genç girişimcilere mentorluk desteği verilerek, iş fikirlerinin her anlamda test edilmesi, geliştirilecek ürünlere yönelik pazar analizi yapılması, iş fikirlerinin ürüne dönüşme ve ticarileşme noktasında yapılması gereken faaliyetlerin her aşamasında gerekli danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlanmaktadır.
HEMEN BAŞVUR
BİGG Programı Nedir?

TÜBİTAK 2015 yılından itibaren Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı’nı başlattı. Daha önce genç girişimcilerin 1512 olarak bildiği Program; bu çağrı programı ile isim ve içerik değişikliği ile yeniden kurgulandı. BiGG Programı, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişimini hızlandıracak şekilde, TÜBİTAK’la birlikte girişimcilere destek verecek başka kuruluşları da bünyesinde topladı. BiGG Uygulayıcıları olan bu kuruluşlar; girişimcilere birçok ilde iş rehberliği, girişim kampları, eğitimler, ön kuluçkalık gibi hizmetler sağlamaktadır. İş fikirlerini bu hizmetlerden faydalanarak geliştiren girişimci adayları, hazırlayıp ön onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK’a başvurmakta ve 200 bin TL’ye kadar olan hibe destekten yararlanmak için yarışmaktadır.

1. aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen BiGG Uygulayıcı Kuruluşları, açılan bu çağrı kapsamında kendi web sayfalarında ilan etmekte oldukları duyuru ile iş fikri başvurularını kabul etmektedir.
Uygulayıcı Kuruluşlar 1. aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler, iş fikirlerinin doğrulanması ve 1. aşama sonunda girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

1. aşama sonucunda, sadece BiGG Uygulayıcı Kuruluşları tarafından iş planları onaylanan girişimcilerin önerileri TÜBİTAK’a sunabilmektedir.

Kimler Başvurabilir?

    TÜBİTAK’ın her dönem için belirlediği ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin;

  • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
  • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi,
  • Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
  • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.
BiGG Programına başvuru sahibinin yukarıda belirtilen kriterlere uyması gerekmektedir. Başvuru sahibi dışındaki diğer takım üyelerinin bu kriterlere uyması zorunlu değildir.

Şüreç
Başvuru ve Değerlendirme >

Portal üzerinden toplanan iş fikirleri iki aşamalı bir eleme sistemine tabi tutulacaktır. İlk aşamada, fikrin teknoloji tabanlı olup olmadığı - form içeriğinin yeterli seviyede doldurulup doldurulmadığı kriterleri göz önünde bulundurularak İstanbul Teknokent tarafından bir ön eleme gerçekleştirilecektir.

Ön elemeyi geçen iş fikirleri, teknolojik alanlara (bilgi-iletişim teknolojileri, sağlık-biyoteknoloji, kimya-malzeme-enerji vb.) göre ayrılarak, girişimcilerin jüri heyeti önünde 10'ar dakikalık sunum yapmaları istenecektir. Burada iş fikrinin teknolojik düzeyi ve yenilikçi yönü, iş fikrinin uygulanabilirliği, iş fikrinin taşıdığı ticari değer, iş fikrinin rekabetçi düzeyi, iş fikri ekibinin nitelikleri ve iş fikrine uygunluğu vb. yönleri değerlendirilecektir.


BİGG Eğitimi Ve Mentorluk:

2 ay süren eğitim ve mentorluk programının ilk basamağı, iş modeli oluşturmaya yönelik konuları kapsamaktadır. İş Modeli Oluşturma Eğitimi kapsamında; Tasarım odaklı girişim, yalın girişim ve kanvas - Müşteriyi anlamak - Değer önerisi ve ürün pazar uyumu - Müşteri kesitleri ve kanallar - Müşteri ilişkileri, gelir ve fiyatlama - Girişim ve yatırımcı açısından finans - Temel aktiviteler ve ortaklıklar - Temel kaynaklar, maliyet yapısı ve sürdürülebilirlik eğitim içerikleri uygulanmaktadır.

İş modeli oluşturma eğitiminden sonra başlayacak BİGG Başvuru Dokümanı hazırlama eğitimi de 1 ay sürecektir. Eğitim kapsamında Ar-Ge, Teknoloji ve Girişim Alanındaki Kamu Fon Kaynaklarına Erişim, Ulusal Ar-Ge Mekanizmalarının Tanıtımı, Proje Yazım Eğitimi, Pratik Proje Yazım Eğitimi, TÜBİTAK 1512 Proje Sunum Eğitimi konuları aktarılmaktadır.


BİGG Başvuruya Gönderme:

Başvuru dokümanının doldurulması noktasında gereken eğitim ve mentorluk sürecinin sonunda BİGG programına başvuru yapmasına karar verilen iş fikirlerinin seçimi, her bir iş fikri için hazırlanacak raporun değerlendirilmesi ve girişimcilerin değerlendirme heyeti karşısında yapacakları sunumunun dinlenmesi ile gerçekleştirilecektir. Değerlendirme heyeti; girişimciler için hazırlanan raporu, girişimcilerin sunumlar sırasındaki performanslarını, girişimcilerin eğitim ve mentorluk sürecine devam durumlarını, 1512 başvuru dokümanlarının yeterliliğini ve süreç içerisindeki gelişim durumlarını göz önünde bulundurarak 1512 2.Aşama başvurusuna gönderilmesine karar verecektir.

1512 2. aşama başvurusuna gönderilmemesine karar verilen girişimciler, iş fikirlerine yatırımcı buldukları taktirde İstanbul Teknokent Kuluçka Merkezi'nde şirket kurabilecekler ve Teknokent 'in girişimcilere sunduğu tüm imkanlarından faydalanabileceklerdir.


BİGG Değerlendirme 1:

Eğitim/mentorluk programının tamamlanması ve BİGG Başvuruya gönderilecek girişimcilerin belirlenmesinin ardından, girişimciler TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) desteğine başvuru yapacaktır. Başvuru neticesinde 1512 Programı 2. aşama başvuru formu TÜBİTAK tarafından kabul edilen girişimcilere TÜBİTAK bünyesinde yapacakları sunum için sunum teknikleri eğitimi verilecektir.
1512 Programı 2. aşama başvuru formu TÜBİTAK tarafından kabul edilmeyen girişimciler, iş fikirlerine yatırımcı buldukları takdirde İstanbul Teknokent Kuluçka Merkezi'nde şirket kurabilecekler ve Teknokent 'in girişimcilere sunduğu tüm imkânlarından faydalanabileceklerdir.


BİGG Değerlendirme 2:

TÜBİTAK'ın değerlendirmesi sonucunda başarılı olan girişimcilere Teknokent bünyesinde şirket kurulması sağlanarak kuluçka merkezinde ücretsiz ofis temin edilecektir. Girişimcinin şirket kurması ile birlikte teknik ve danışmanlık desteği sürecektir.
Başarısız olan girişimciler, iş fikirlerine yatırımcı buldukları takdirde İstanbul Teknokent Kuluçka Merkezi'nde şirket kurabileceklerdir.


E-Bültene Kaydol:
Yeniliklerden ve Etkinliklerimizden Haberdar Olun!